ฝ่ายบริหาร

นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา